Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

7393 4de2
Reposted fromthebelljar thebelljar viaflesz flesz
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaretro-girl retro-girl
1357 84b8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

April 19 2018

Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromsilence89 silence89 viabylejaka bylejaka

April 07 2018

1780 aa40
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— J. Walkiewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacytaty cytaty
1806 0a5a

April 02 2018

8375 7998 500
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
7803 791b
Reposted fromIriss Iriss viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 01 2018

3458 b81c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

March 31 2018

6424 6cb8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
3462 ee9a 500
Reposted fromshakeme shakeme viaprettyfoods prettyfoods
5804 bdcc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai

March 27 2018

8021 7f6b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
6447 fed5 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl