Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2019

Reposted fromshakeme shakeme viafoodforsoul foodforsoul
9993 1894 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza

June 24 2019

9612 f4f9
Co mnie najbardziej martwi to cały ten czas, który straciliśmy.
— Gabriel Garcia Marquez - "Sto lat samotności"
Reposted fromdeviate deviate vialeksandra leksandra
3458 b81c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialeksandra leksandra

June 21 2019

1142 8100 500
jeszcze pogoda przyjdzie
piękna jak początek sierpnia
— Zalewski, Kurier
Reposted bypoolunbigevilgrin00beattmanzupsonmojanazawszeeternaljourneymaladziewczynka
Czasami palce pragną aksamitu, a nie drzazg. Normalna potrzeba.
— Świetlicki
Reposted fromblackdrama blackdrama vialaparisienne laparisienne
3902 c988 500
Reposted fromjustadream justadream viawszystkodupa wszystkodupa
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viahermina hermina
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
Reposted fromtutaj tutaj viahermina hermina
8723 6954 500
2397 2d95 500
Reposted frommsto msto viaeternaljourney eternaljourney
2297 ced2 500
Reposted frommirosia mirosia viaxannabelle xannabelle

June 20 2019

1616 54e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
„I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.”
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaSkydelan Skydelan
“Zawsze tęsknię za kimś lub za czymś. Zawsze usiłuję wrócić do jakiegoś wyimaginowanego miejsca. Moje życie jest jedną długą tęsknotą.”
— Elizabeth Wurtzel – Kraina prozaca
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaSkydelan Skydelan

June 19 2019

0514 928b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viameadowlarks meadowlarks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl