Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

0987 909d
Reposted fromursa-major ursa-major viajeszczenie jeszczenie
5243 850f
Reposted fromnajmilej najmilej viabesomeoneelse besomeoneelse

August 18 2018

6375 f44f 500
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
3604 15e3 500
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viamoai moai
2046 76fb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamissyseepy missyseepy
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viapareidolie pareidolie

August 03 2018

0174 c929 500
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viamoai moai

August 01 2018

7327 a9eb
Reposted fromamatore amatore viashakeme shakeme
(...) zawsze była w miarę rozsądna, ale żądna, miłości, neurotyczna i nieszczęśliwa. Pamiętam ją, jak siedziała na balkonie w za dużym swetrze z rękawami naciągniętymi na dłonie, może paliła papierosa, w każdym razie pytała: "czy w ogóle istnieje coś takiego jak miłość?" i chodziło raczej o to, że jest wydrążona boleśnie w środku. Że woli raczej być sama. Że świat zamknięty w jej układzie nerwowym nie wydostaje się na zewnątrz, ale bardzo ją boli. Że jest bezradna w tak zwanym życiu codziennym. Że jest, mówiąc krótko, jasnoniebieska.
Ulepiłam ją najbardziej z czegoś, co jest samotnym siedzeniem nad brzegiem morza i słuchaniem tych utworów, które poruszają twoimi najczulszymi wewnętrznymi czułkami, ale nikomu nie umiesz opowiedzieć słowami o tym, że brakuje, że czujesz, że przejmuje cię odtkankowa tkliwość.
— Małgorzata Halber - "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaretro-girl retro-girl
3331 42c0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaspring-flow spring-flow

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai

July 27 2018

Reposted fromshakeme shakeme viaspring-flow spring-flow
Podaruj sobie spokojne sny, kubek dobrej kawy o poranku, kilka chwil szczęścia. Rozgrzesz się z drobnych grzeszków. Zapomnij o tym, co boli. Nie szukaj dawnych uniesień, słów, które dzisiaj nie mają znaczenia. Daj się porwać ulubionym dźwiękom muzyki. Niech łzy zmyją cierpienie. Podaruj sobie chwile z ludźmi, których kochasz. I książkę. Książkę też sobie podaruj. Przeczytaj, obejrzyj historię, która sprawi, że zadrży Ci serce. Zacznij kolejny dzień z przytupem.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamoai moai
3604 15e3 500
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viamoai moai

July 19 2018

7799 367a
Reposted fromrol rol viamoai moai

July 05 2018

3918 bdb8 500
Reposted fromSanthe Santhe viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl