Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2019

Literatura zaczyna się od owego „Dlaczego?”, nawet jeśli mielibyśmy na to pytanie odpowiadać bez przerwy zwyczajnym: „Nie wiem”. 
— przemowa noblowska Olgi Tokarczuk
Reposted fromolewka olewka
Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes
4844 543f 500
Reposted fromunterland unterland viausmiechprosze usmiechprosze
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustmine justmine

December 09 2019

2610 3d6a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahereyes hereyes
2654 4ae5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahereyes hereyes

To było wszystko, czego potrzebowałem do życia, wszystko czego potrzebuje każdy człowiek. Mieć kogoś, kto nas kocha. Mieć kogoś, kto powie, że zna drogę i chce nią z nami podążać.

— James Frey - Ostatni Testament.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viahereyes hereyes
1604 a3f2 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viahereyes hereyes
Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes
4436 0358
Reposted fromszauklau szauklau viabzdura bzdura

December 08 2019

Pojęcia nie mam, czy to jest depresja, czy tylko smutek. W każdym razie to jest tak, że światło świeci, ale jest ciemne, gra muzyka, ale jest głucha. Jem coś, ale wszystko smakuje tak samo, widzę ludzi, ale wszystkie twarze się zlewają w jedną.
— Wojciech Kuczok - Czarna
Reposted byaleanderlove-in-vainjunior13absolutelyfuckingnotcotarskybesomeoneelseimpulsiveeMezameaugustusniskowoniebieskieoczyfreewaychleb-i-winonowaczigrovlyinnocent-whisper
3313 671e 500
Reposted fromsavatage savatage viapchamtensyf pchamtensyf

December 07 2019

5909 a3ec 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viakoralina koralina
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viakoralina koralina
Reposted fromshakeme shakeme viakoralina koralina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl