Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2019

2199 4143 500
Kapelanka, Kraków, Poland.
- Chciałbym wiedzieć, co ci jest - powiedział. - Czy mogę Ci jakoś pomóc?
- W czym można człowiekowi naprawdę pomóc - rzekła. Odgarnęła swoje ciężkie, brązowe włosy i milczała chwilę. Widziała, iż patrzy na nią aż do bólu oczu. - Każdy musi sobie sam dawać jakoś radę - rzekła. - Cóż więcej?
— Hłasko
Reposted fromMissTake MissTake viairmelin irmelin
6449 fab0 500
Reposted fromnyaako nyaako viahormeza hormeza
0368 932a 500
Reposted fromhagis hagis viakoralina koralina
2740 3d9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
2224 87df
Reposted fromkarahippie karahippie viajustmine justmine
5669 d9ac 500
Reposted fromslodziak slodziak vialifeless lifeless
9833 e8d8 500
Reposted fromshakeme shakeme vialifeless lifeless

August 21 2019

Jest, jak jest. Tak ma być. Tak wyszło.
Chciałem, by było inaczej.
Można sobie chcieć. 
Chcieć zawsze można.
Nikt tego nie zabrania. 
Nikt za to nie płaci.
— Żulczyk / jak zwykle w punkt.
Reposted byhereyesdancing-shoesgriberdaniellssCykcykcykmeemcotarskykateistruefrytkatosiamyszkaminniewelcometowonderlandniedonaprawieniainsatiabilitypenginegzystencjadreamboatclintwestwoodnothingcansaveyouniskowoczesciczolemmesoute

August 20 2019

6911 fa02 500
Reposted fromsunlight sunlight
7475 1181 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
Wszystko mówi o miłości, a ty jesteś sama. Czasopisma, radio, piosenki, mówią tylko o miłości, od samego początku cały wszechświat zdąża niczym centralny słup w namiocie cyrkowym ku temu jednemu celowi, ku spełnieniu tej jednej nadziei, a ty jesteś sama. (...) Marzysz już tylko o jednym: iść przez życie u czyjegoś boku i patrzeć, jak wszystkie przeszkody padają jedna po drugiej, móc sobie powiedzieć, że żyjesz, istnieć nareszcie ufnie i przyjemnie, może przeżywać bankructwo swoich iluzji, lecz przeżywać to we dwoje, znaleźć choćby kogoś takiego z kim dobrze jest porozmawiać. Poznać kogoś: ta obsesja towarzyszy ci w dzień i w nocy, kradnie ci sen, sprawia, że gorzkniejesz i tracisz nadzieję. I jesteś sama.
— S. Ortiz - "Panna Samotne Serce"
Reposted fromkredka kredka viafoodforsoul foodforsoul
Reposted fromshakeme shakeme viafoodforsoul foodforsoul
Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes
9718 e711
Reposted fromsunlight sunlight viahereyes hereyes

August 19 2019

Reposted fromshakeme shakeme viaszarakoszula szarakoszula
Nałóg bierze się z braku.
Z tego, że jesteś pusty w środku. Pusty i zaniepokojony.
Nałóg bierze się stąd, że mimo tego, co jest na zewnątrz i w dowodzie osobistym, i w CV, w środku jesteś smutną grubaską. I cokolwiek by się działo- jesteś smutną grubaską. Jesteś rudym konusem, którego przezywali w podstawówce.
Jesteś brzydki.
Jesteś gorszy.
Nikt nie chce z tobą spędzać czasu.
Sonic Youth śpiewają o tobie: You aren't never go anywhere.
— Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted bybettersorrythansafexxdecanelleniskowocotarskyblacksadcatnatorydoubleespressowruchujednostajniepopierdolonympragnieniamefiriammistakemy-little-worldpopatrzmiwduszealamakotaseleneskinnyaakoblacksadcatinsanedreamersgrialux3boundlessgoggoanywherewithmerelationshitabsolutelyfuckingnotsigarettajanuschytruskieruneknatarciagogullo77myszkaminniesatyrlanefuckofcoursescaredredshadowCaseine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl