Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2019

2990 f583 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies
Reposted fromshakeme shakeme viapannakies pannakies
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
4893 ae6a
0216 f4b6
Reposted fromursa-major ursa-major vialaparisienne laparisienne
“ a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz ”
— Halina Poświatowska

October 10 2019

Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai

September 28 2019

9050 636b
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viapigmalion pigmalion

September 26 2019

1432 b591
Reposted fromaniczorka aniczorka viausmiechprosze usmiechprosze
3401 e5b4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszarakoszula szarakoszula

September 25 2019

2796 e7b3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viaretro-girl retro-girl
9019 f79d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabesomeoneelse besomeoneelse

September 24 2019

2350 ba42 500
Barri Gòtic, Barcelona, Spain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl