Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaretro-girl retro-girl
3914 e104
Reposted fromretro-girl retro-girl

November 18 2017

0402 d7f4
Reposted fromRedPenny RedPenny viashakeme shakeme
9842 dcac 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamoai moai
7844 f509 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viashakeme shakeme
4053 1b9e 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viashakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
My nie jesteśmy już młodzieżą. Nie pragniemy już zdobyć świata szturmem. Jesteśmy uciekinierami. Uciekamy sami przed sobą. Przed naszym życiem.
— E. M. Remarque, "Na zachodzie bez zmian"

November 15 2017

6095 38d6
Reposted frompani-na-m pani-na-m viajazon jazon
5295 84bb 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viashakeme shakeme
Najtrudniej wyjaśnić, dlaczego nam się coś podoba, samo z siebie, szczerze i od razu. (Z tym, co nam się nie podoba, znacznie łatwiej.) Może dlatego, że kiedy tak właśnie  nam się podoba, to znaczy, że zgadza się nie z naszymi nawykami mody, estetyki i konwenansu, ale z naszymi uczuciami. Od uczuć trudniej nam się oderwać, niż od myśli, żeby je analizować. Bardziej jesteśmy uczuciami niż myślami. Te ostatnie zbyt często niezbyt są nasze.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
Reposted fromnowhere-girl nowhere-girl viaolewka olewka

November 14 2017

5258 7fbc 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viayourhabit yourhabit

November 13 2017

4911 f528
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

Podobnie wygląda sprawa zapominania. Tam nikt nie słyszy: „Zapomnij”. Zamiast tego słyszy: „Let it go”, czyli mechanicznie tłumacząc: „Pozwól temu odejść”. To wyrażenie wali prosto między oczy – wszystko, co jest częścią twojego życia, jest w nim, bo nadajesz temu wartość. Zamiast pozwolić temu odejść robisz w swojej głowie szufladkę z napisem: „Chujowe doświadczenia, których nie chcę się pozbyć”. Nie idziesz do przodu, bo zamiast postawić kropkę, stawiasz same przecinki i babrasz się w przytłaczającym uczuciu porażki.

http://volantification.pl/2016/07/14/pozwol-temu-odejsc
Reposted bydobbyte-quieropozakontrolaeternaljourneymyslodsiewniapoolunmy-little-worldwinnym-swieciepikkumyykrolowa-sniegumajkeyLimysoulmeretrixSenyiamywonderlandspontaneouscrispybonesvaniliowoniskowoblacksadcatcotarskyanikrokuziheavencanwaitjustonebulletmore-than-a-memoryniedonaprawieniain-flagrantigorzkiewspomnieniaNoCinderellaconvoitisesmokingtimemiieciuuguerrieraskraweksiebieodnowadoubleespressoitsrainyoutsidesmthngdreamadreamSkydelanmayamarmallamibrianmaynatelledancing-shoeskotficadifferent-lovehereyesembraceolvidezapomnialamAdonisincentive

November 11 2017

0490 ed30
Reposted fromwestwood westwood vianataliana nataliana
6681 18f8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazupson zupson
6182 8375
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl