Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

Aby zacząć cieszyć się życiem, trzeba zrozumieć, że na większość rzeczy po prostu nie ma się wpływu. A skoro nie ma się wpływu, to po co się nimi przejmować?
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaszydera szydera
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwowlovely wowlovely viasistersofmercy sistersofmercy

January 09 2018

Wszystko może nas spotkać w życiu, przede wszystkim zaś nic.
— Michel Houellebecq
Reposted frommessinhead messinhead viawasteland wasteland

January 03 2018

A wie pan co jest najlepszego w złamanym sercu? (...) Tak naprawdę można je złamać tylko raz. Reszta to ledwie zadrapania
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromcorvax corvax viawszystkodupa wszystkodupa
8754 ed66 500
Najtrudniej wyjaśnić, dlaczego nam się coś podoba, samo z siebie, szczerze i od razu. (Z tym, co nam się nie podoba, znacznie łatwiej.) Może dlatego, że kiedy tak właśnie  nam się podoba, to znaczy, że zgadza się nie z naszymi nawykami mody, estetyki i konwenansu, ale z naszymi uczuciami. Od uczuć trudniej nam się oderwać, niż od myśli, żeby je analizować. Bardziej jesteśmy uczuciami niż myślami. Te ostatnie zbyt często niezbyt są nasze.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
Reposted fromnowhere-girl nowhere-girl viamalinowowa malinowowa
3837 7640
Reposted frometernaljourney eternaljourney

in 2018, I wish you

  • better mental health
  • great looking skin
  • more energy
  • open-mindedness
  • healthy relationships
  • good dreams at night
  • success
  • delicious food
  • happiness
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viashineon shineon

January 02 2018

0851 ad9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Może moglibyśmy pić razem kawę gdzieś,
Wyjść razem lub nie robić nic razem.
— Pezet
Reposted fromHannna Hannna vialaparisienne laparisienne
8950 5a32 500
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
3634 77a7 500
Reposted fromrol rol vialifeisbeautiful lifeisbeautiful

December 30 2017

8288 24e8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacammycat cammycat
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl