Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

8247 2d9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapchamtensyf pchamtensyf
8370 a292 500
zupa jak zwykle trafna
Reposted fromcorday corday viapchamtensyf pchamtensyf

January 25 2020

Reposted fromshakeme shakeme
5231 1780
Reposted fromshakeme shakeme

January 24 2020

Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
3513 9083 500
Reposted fromxawery xawery viapigmalion pigmalion
Reposted fromshakeme shakeme viacotarsky cotarsky

January 23 2020

January 22 2020

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch

January 21 2020

5453 bbf8 500
Reposted fromBabson Babson vialittlemouse littlemouse
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Niepodpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ściane. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch vialaparisienne laparisienne

January 19 2020

4298 eec3 500
Reposted frommaliwa maliwa viacotarsky cotarsky
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl