Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2019

Człowiek jest istotą ochoczo poddającą się złudzeniom, iluzjom, pozorom, fantomom. Rzadko zdobywa się on na myślenie racjonalne, natomiast z zapałem rzuca się w odmęty uwznioślonej bzdury i uświęconego absurdu.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialifeless lifeless

August 18 2019

Ja też się boję. Boję się dni, które nadejdą. Że nie wytrzymam już tego, bo nie mam tego najważniejszego. Że coś przeminęło z wiatrem.

— Federico Moccia
Reposted fromaleander aleander viapchamtensyf pchamtensyf
Reposted frombluuu bluuu viapchamtensyf pchamtensyf
6455 6b12 500
Reposted frombrumous brumous viapchamtensyf pchamtensyf
Wszystko było wspaniale, bo przecież u każdego „wspaniale” wygląda mniej więcej tak samo.
A potem wszystko zaczęło się pieprzyć, co jest dużo ciekawsze, bo u każdego wszystko zaczyna się pieprzyć odrobinę inaczej.
— Żulczyk, Instytut
Reposted bywindybaytrueemotionalanorexiclenifcayouaresonaivehormezahereyescotarskywszystkodupaolewkaredshadowxsneakyxxsneakyxdualistyczniealexandriousyouaresonaivepuhanorexianervosaczy-ty-to-tyredweedftmokateistrueEtienKawaiiNamidauumlautatagaataszkamysweetheartt
2739 df2e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
6900 e095
Reposted fromEtnigos Etnigos viaawaken awaken

August 11 2019

8508 73d1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
0785 a67c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapchamtensyf pchamtensyf
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne

August 08 2019

8243 5adf
Reposted from4777727772 4777727772 viastepywilcze stepywilcze
4319 b622 500
Reposted fromnyaako nyaako viaultrafioletowa ultrafioletowa
4489 e1de 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viacotarsky cotarsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl