Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2019

9868 79ce
Reposted frombrumous brumous viapchamtensyf pchamtensyf
8099 de4b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
7289 d70f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacotarsky cotarsky
Reposted fromshakeme shakeme viacotarsky cotarsky
7460 34b8 500
Reposted fromcontigo contigo viacotarsky cotarsky

August 26 2019

Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
6412 205b 500
Reposted frombrumous brumous viapchamtensyf pchamtensyf
I wtedy będę pewien
że o miłości nigdy więcej
nigdy więcej się nie dowiem
— Kortez 'Dobry moment'

August 25 2019

5091 a4ed
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
6252 3f3c
Reposted fromtanieceleny tanieceleny viawilkstepowy wilkstepowy
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl